صفحه اسلامی داوطلب دانشگاه داوطلبان اخبار کنکور و دانشگاه

صفحه: اسلامی داوطلب دانشگاه داوطلبان اخبار کنکور و دانشگاه

گت بلاگز اخبار حوادث قتل به خاطر «دی وی دی»

دو برادر که در جریان دعوا بر سر معامله دستگاه دی وی دی، فروشنده جوان را کشته بودند، بازداشت شدند. 

قتل به خاطر «دی وی دی»

عبارات مهم : ایران

دو برادر که در جریان دعوا بر سر معامله دستگاه دی وی دی، فروشنده جوان را کشته بودند، بازداشت شدند.

به گزارش جام جم، شامگاه 5 اسفند امسال پسر 26 ساله ای به نام فریبرزکه تازه از کمپ آزاد شده است بود در جریان معامله دستگاه دی وی دی با دو برادر در بوستان باهنر در محله اشرفی اصفهانی در غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران درگیر و کشته شد. این دو برادر دیروز در منزل ارزش در غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران بازداشت و جهت تحقیقات به شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافته شدند.

مهیار 32 ساله به بازپرس سجادمنافی آذر گفت: دیپلم رایانه دارم وسال ها حسابدار بودم و اکنون راننده اینترنتی شدم. یک بار به خاطر حمل سلاح گرم به زندان افتادم. من فریبرز را همراه یک کارتن خواب در غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران دیدم که قصد فروش دستگاه دی وی دی داشت . آن کارتن خواب گفت تو بردار و اگر نخواستی من آن را بر می دارم. جهت آزمون دستگاه را به منزل بردم.

قتل به خاطر «دی وی دی»

وی افزود: گوشی ام در منزل جاماند و متوجه تماس های فریبرز نشدم. شب که بازگشتم تلفن را جواب دادم که خواست دستگاه دی وی دی را برایش به بوستان باهنر بیاورم. آنجا که رفتم او و دوستش امیر آمدند. فحاشی کرد و دعوایمان شد . باور نکرد گوشی در منزل جا مانده و فکر می کرد قصد دزدی دی وی دی را داشتم. با چوبدستی کتکم زد . دعوایمان اوج گرفت و چوب دستی زمین افتاد. دوستش میانجیگری کرد، ولی فریبرز دعوا را ادامه داد. برادرم مهدی سراغم آمد که ناخواسته پایش به این دعوا بازشد و نفهمیدم چطور فریبرز را کشت.

مهدی 37 ساله هم به بازپرس پرونده گفت: فوق دیپلم رایانه دارم و در پروژ ه های سد سازی به عنوان نقشه بردار کار می کنم. جهت هواخواهی از برادرم به آن بوستان رفتم که فربیرز چاقو کشید . خواستم آن را بگیرم که به خودش اصابت کرد.

دو برادر که در جریان دعوا بر سر معامله دستگاه دی وی دی، فروشنده جوان را کشته بودند، بازداشت شدند. 

مهدی به اتهام مباشرت در قتل عمدی و شرکت در نزاع و برادرش به اتهام شرکت در نزاع منجر به قتل، روانه بازداشتگاه پلیس آگاهی شدند.

واژه های کلیدی: ایران | دستگاه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs