صفحه اسلامی داوطلب دانشگاه داوطلبان اخبار کنکور و دانشگاه

صفحه: اسلامی داوطلب دانشگاه داوطلبان اخبار کنکور و دانشگاه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تصویر ، حسن روحانی در لباس سربازی

در تصویر زیر حسن روحانی در لباس سربازی را می بینید که نفر دوم از سمت راست ایستاده است.

تصویر ، حسن روحانی در لباس سربازی

حسن روحانی در لباس سربازی/ تصویر

عبارات مهم : اخبار

در تصویر زیر حسن روحانی در لباس سربازی را می بینید که نفر دوم از سمت راست ایستاده است.

تصویر ، حسن روحانی در لباس سربازی

اخبار سیاسی – فرادید

واژه های کلیدی: اخبار | تصویر | سیاسی | سربازی | حسن روحانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs