صفحه اسلامی داوطلب دانشگاه داوطلبان اخبار کنکور و دانشگاه

صفحه: اسلامی داوطلب دانشگاه داوطلبان اخبار کنکور و دانشگاه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی درگذشت یک عضو مجلس خبرگان

به گزارش ایسنا، آیت الله نصرالله شاه آبادی، عضو مجلس خبرگان رهبری و فرزند مرحوم محمدعلی شاه آبادی، استاد امام خمینی(ره) دقایقی قبل دار فانی را وداع گفت.

درگذشت یک عضو مجلس خبرگان

درگذشت یک عضو مجلس خبرگان

عبارات مهم : امام خمینی

آیت الله نصرالله شاه آبادی عضو مجلس خبرگان دارفانی را وداع گفت.

به گزارش ایسنا، آیت الله نصرالله شاه آبادی، عضو مجلس خبرگان رهبری و فرزند مرحوم محمدعلی شاه آبادی، استاد امام خمینی(ره) دقایقی قبل دار فانی را وداع گفت.

واژه های کلیدی: امام خمینی | مجلس خبرگان | مجلس خبرگان رهبری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs